Gentofte kommune

Gentoftekolonierne

Feriekoloni

Gentofte Kommunelærerforening tilbyder elever fra kommunens folkeskoler feriekoloniophold af 7 dages varighed.

Feriekolonierne finder sted på de af Gentofte Kommune og Gentofte Kommunelærerforenings Feriekolonier i fællesskab ejede ejendomme Broager, Solgården og Vesterhavsgården.

Gentofte Kommunelærerforenings Feriekolonier har fra 1929 tilbudt elever fra kommunens folkeskoler at komme på feriekoloni i skolernes sommerferie.

Vi tilbyder skolekolonier, altså at de enkelte skoler har deres egen koloni med elever fra skolen og lærere fra skolen. Alle lærere deltager i kolonierne frivilligt og uden løn. Alle ophold er fra lørdag til lørdag og koster i 2018 1.500 kr. Der er søskendemoderation.

Rejsen til kolonierne foregår med DSB og lokale vognmænd med udrejse og hjemrejse lørdage.

På kolonierne er der ansat personale, der står for madlavning og rengøring. Dog skal elever og lærere selv hjælpe til med at holde værelser og opholdsrum i pæn stand.

Feriekolonierne er beliggende i Sønderjylland, på Bornholm og i Nordjylland.

 

Praktiske oplysninger om sommerens kolonier. 

  1. På siden: http://gentoftekolonierne.dk/skoler, vælger du den skole dit barn/børn går på. Her kan du finde praktiske oplysninger om feriekolonien. 
  2. Lederteamet kan have lagt oplysninger ind til jer. Dem vil I kunne finde til højre på siden under Download. 
Menu