Gentofte kommune

Gentoftekolonierne

Feriekoloni

Gentofte Kommunelærerforening tilbyder elever fra kommunens folkeskoler feriekoloniophold af op til 7 dages varighed.

Feriekolonierne finder sted på de af Gentofte Kommune og Gentofte Kommunelærerforenings Feriekolonier i fællesskab ejede ejendomme Broager, Solgården og Vesterhavsgården.

Gentofte Kommunelærerforenings Feriekolonier har fra 1929 tilbudt elever fra kommunens folkeskoler at komme på feriekoloni i skolernes sommerferie.

Vi tilbyder skolekolonier, altså at de enkelte skoler har deres egen koloni med elever fra skolen og lærere fra skolen. Alle lærere deltager i kolonierne frivilligt og uden løn.

Bakkegårdsskolen, Dyssegårdsskolen, Gentofte Skole, Hellerup Skole, Munkegårdsskolen, Skovgårdsskolen, Skovshoved Skole og Tjørnegårdsskolen har ophold fra lørdag til lørdag og koster i 2020 1.500 kr. Maglegårdsskolen har ophold fra søndag til lørdag og koster i 2020 1400 kr. Der er søskendemoderation.

Rejsen til kolonierne foregår med DSB og lokale vognmænd med udrejse og hjemrejse lørdage.

På kolonierne er der ansat personale, der står for madlavning og rengøring. Dog skal elever og lærere selv hjælpe til med at holde værelser og opholdsrum i pæn stand.

Feriekolonierne er beliggende i Sønderjylland, på Bornholm og i Nordjylland.

Ansøgning om deltagelse på feriekoloni foregår online. 

Ansøgningsprocedure: 

  1. På siden: http://gentoftekolonierne.dk/skoler, vælger du den skole dit barn/børn går på. Her kan du læse om feriekolonien, og bruge linket til ansøgning. 
  2. Tilmeld dit barn/børn til feriekolonien. Du kan tilmelde et barn af gangen. Husk at benytte samme e-mail, hvis du tilmelder flere børn, for at opnå søskenderabat. 
  3. Senest 1. april 2020 modtager du en mail om hvorvidt dit barn har fået plads på årets feriekoloni. Derefter vil du modtage en mail med et link til en side, hvor du kan betale online, med Visa kort, MasterCard eller Maestro kort.
  4. I juni modtager du en mail med alle de praktiske oplysninger i forbindelse med feriekolonien.
Menu